GPS WiFi Analizator

Aplikacija omogoča prikaz in zajem podatkov jakosti brezžičnega signala na terenu. Aplikacija zajema GPS podatke in podatke o jakosti brezžičnega signala, jih obdela in prikaže na zemljevidu (preko programa Google Earth). Aplikacija omogoča:

  • Kreiranje projektov
  • Urejanje raznih nastavitev (prikazano na sliki - klikni za povečavo)
  • Pregled nad trenutnim zajemom (prikazano na sliki - klikni za povečavo)
  • Izdelavo KML datoteke (Google Earth), preko katere se zajeti podatki prikažejo na zemljevidu (prikazano na sliki - klikni za povečavo)
  • Shranjevanje projektov in enostaven prenos le-teh
  • Generiranje CSV datoteke, ki jo lahko uporabljamo za nadaljno analizo zajetih podatkov
    Rezultati zajem Nastavitve projekt Pregled projekt Postavitev in testiranje
  • Aplikacija izdelana po naročilu podjetja Smart Com d.o.o.