Programske rešitve

Ukvarjamo se tudi z izdelavo samostojnih aplikacij ali spletnih strani po naročilu. Samostojne aplikacije izdelujemo predvsem v programskih jezikih Java, C++ in C. Delo opravimo strokovno, s konstatnim usklajevanjem z naročnikom, kjer je to potrebno.

Referenče aplikacije: